Di tích Địa điểm Chiến thắng Đồng Xoài

Thành phố Đồng Xoài,
hotrowebsite.vnpt@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Tọa lạc tại phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài. Đầu năm 1965, phong trào đấu tranh của nhân dân ta Ở miền Nam đã có những bước phát triển mới, Quân ủy và Bộ chỉ huy miền quyết định mở chiến dịch Phước Long - Đồng Xoài, Đồng Xoài được chọn là chiến trường trọng điểm của chiến dịch trong năm 1965. Tượng đài Đồng Xoài được xây dựng năm 2005 gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau thể hiện cho ý chí, sức mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước. Tượng đài là sự thể hiện cho lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh và các dân tộc từ ba miền của đất nước Bắc - Trung - Nam về đây sinh sống và sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng cách mạng .

Những điểm lân cận

Bản đồ