Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Khu du lịch sinh thái Đảo yến Sơn Hà

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Di tích Miếu Bà Rá

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Vườn quốc gia Bù Gia Mập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Vườn quốc gia Bù Gia Mập

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00