Tin Nổi Bật

Tin Tức

Thiết lập lại

ĐOÀN KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐIỂM DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

27/04/2024
0
134
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HHDL ngày 15/4/2024 của Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Phước về khảo sát, đánh giá và hỗ trợ các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

CHƯƠNG TRÌNH FAMTRIP “MỘT CUNG ĐƯỜNG - BA ĐIỂM ĐẾN” BÌNH DƯƠNG – BÌNH PHƯỚC – TÂY NINH

19/04/2024
0
184
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2024, Kế hoạch số 58/KH-UBND tỉnh Bỉnh Phước ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Bỉnh Phước về triển khai nhiệm vụ năm 2024 thực

Lịch trình mẫu

Quảng cáo