Tuyến Quốc lộ 13: Tưởng đài Đồng Xoài-Chốt Chặn Tàu Ô-Thiền Viện Trúc Lâm - Căn cứ Tà Thiết- NGT-X16

Tuyến Quốc lộ 13: Tưởng đài Đồng Xoài-Chốt Chặn Tàu Ô-Thiền Viện Trúc Lâm - Căn cứ Tà Thiết- NGT-X16
 • Từ ngày 01/01/2024
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 6 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 6 địa điểm
 • 07:00

  Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

 • 08:00

  Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

 • 09:30

  Xã Lộc Thịnh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

 • 09:45

  Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

 • 14:00

  Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

 • 14:45

  Phường Tân Bình, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.